Thiết bị 3D, phần mềm 3D

PHẦN MỀM PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH BÀN TAY 3D
Quy trình lập kế hoạch phẫu thuật chấn thương chỉnh hình bàn tay được đơn giản hóa bằng mô-đun MediCAD® Hand 3D. Hình ảnh X-quang, CT, MRI hoặc DVT có thể được sử dụng để dễ dàng thấy được tình trạng bệnh lý của bàn tay, cổ tay và ngón tay, và bằng cách sử dụng mô-đun này các bước kế tiếp có thể được lên kế hoạch một cách tối ưu.
PHẦN MỀM PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH BÀN CHÂN 3D
Với phần mềm mediCAD Foot 3D, bác sĩ có thể dễ dàng xác định tình trạng bệnh lý hiện tại của khớp bàn chân và mắt cá chân bằng cách sử dụng X-quang, CT, MRI hoặc DVT trong mô-đun “Foot 3D”.
PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH KHỚP VAI  VỚI PHẦN MÊM mediCAD® Shoulder 3D (Phần 2)
mediCAD® Shoulder 3D cho phép bác sỹ dễ dàng lập kế hoạch trước phẫu thuật để thay khớp vai cho tất cả các trường hợp, sử dụng hình ảnh CT 3D có độ phân giải cao, CT liều thấp, DVT và Hình ảnh cộng hưởng từ.
PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH KHỚP VAI  VỚI PHẦN MÊM mediCAD® Shoulder 3D (Phần 1)
mediCAD® Shoulder 3D cho phép bác sỹ dễ dàng lập kế hoạch trước phẫu thuật để thay khớp vai cho tất cả các trường hợp, sử dụng hình ảnh CT 3D có khớp vai 3D.
« 1 2 3 4 5 .. »