Tin tức

PHẦN MỀM 3D PHẪU THUẬT HÀM HÔ MÓM
Phần mềm 3D là một công cụ lập kế hoạch và trình bày toàn diện, linh hoạt cho bệnh nhân
DỊCH VỤ IN XƯƠNG 3D DÙNG TRONG PHẪU THUẬT U XƯƠNG HÀM
Cho đến nay, viện Răng Hàm Mặt, bệnh viện Việt Nam- Cu Ba, ...đã phẫu thuật thành công rất nhiều ca u xương hàm với công nghệ 3D
CÔNG NGHỆ 3D ĐIỀU TRỊ HOẠT TỬ CHỎM XƯƠNG ĐÙI
Công nghệ 3D đã khiến cho phẫu thuật xương có một bước tiến vượt bậc
PHẪU THUẬT XƯƠNG HÀM VỚI CÔNG NGHỆ 3D
Khuôn mặt sau phẫu thuật thẩm mỹ hoàn toàn cân đối với công nghệ 3D
1 2 3 4 5 .. »