Tin tức

PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH XƯƠNG HÀM KẾT HỢP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ VÀ IN 3D

Bài viết của Bác sĩ Trần Hiếu

Chi tiết bài viết: Accuracy of Three-Dimensional Planning in Surgery-First Orthognathic Surgery

Tổng quan y văn trong 5 năm gần nhất thì phẫu thuật giả lập 3D đã vượt trội hơn về độ chính xác: cả trong hướng dẫn vị trí đường cắt XHT, cố định XHT và XHD sau tách rời, cố định khớp cắn vững ổn cũng như vị trí lồi cầu, và đặc biệt ổn định hơn khi tái lập vị trí cằm với template cằmNhư tất cả chúng ta đều đã biết, hiện tại mô thức chuẩn vẫn đang được sử dụng rộng rãi nhất trong phẫu thuật chỉnh hình xương hàm là lên kế hoạch dựa trên tracing giấy và cắt mẫu hàm thạch cao sau đó.

Tuy nhiên, cho đến nay cách thức truyền thống này vẫn chưa giải quyết được triệt để các nhược điểm nội tại khi sử dụng các công cụ hai chiều không gian để dự đoán những di chuyển ba chiều trong phẫu thuật và di răng.Ngoài ra, kỹ thuật truyền thống cũng không hiện thị hóa được mục tiêu điều trị sau cùng nhằm định hướng chính xác cho phẫu thuật và chỉnh nha.
Đi cùng cách mạng công nghệ kỹ thuật số, vật liệu và in tái tạo vật chất, giả lập phẫu thuật trên vi tính với hình ảnh ba chiều từ CBCT để lên kế hoạch phẫu thuật sọ mặt đã được áp dụng thành công và ngày càng phổ biến.Việc kết hợp giả lập phẫu thuật với phương thức chuyển kế hoạch vào phẫu thuật hỗ trợ PTV chẩn đoán đoán chính xác, tiến hành theo ba chiều không gian và cuối cùng là phân tích thay đổi mô cứng và mô mềm hậu phẫu dễ dàng.

Kế hoạch phẫu thuật ảo và nẹp phẫu thuật in 3D tạo điều kiện cho việc chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị, và đưa ra kết quả chính xác trong OGS phẫu thuật đầu tiênTrong quá trình lên kế hoạch và chuẩn đoán trước phẫu thuật, bác sĩ có thể tự in các mô hình 3D dễ dàng nhờ máy in 3D giá rẻ, độ chính xác cao dùng cho y tế như MoonRay, Formlabs

Hotline: 0988057864
Xem thêm: Máy in 3D nha khoa MoonRay và Formlabs.